Stämma i bäck eller drunkna i spritsjön

Alkoholdebatt, restaurangskolan Mariehamn. Mindre debatt än samtal om ett av samhällets mörkaste och dyraste problem. Lagtingspartierna samlade, drogrelaterade arbetare närvarande, journalister,fältarbetare etc. Jag hade med mig en rad frågor som bara delvis blev antydda i inläggen, så jag tar dem här igen för tydlighetens skull. 1 Alla som blir missbrukare Continue Reading