Falska profeter behöver ingen förhistoria för att vara falska

Ärkebiskopen Jackelén har i en intervju avfärdat tanken att Mohammed skulle vara en falsk profet med hänvisning till att då denne inte står i den gammaltestamentliga profetiska traditionen så kan han inte värderas efter någon biblisk mall. Vilka mallar skall då användas för att finna ut om någon är falsk Continue Reading