Hela mig Herre, så blir jag helad, fräls mig, så blir jag frälst

Han skall låta rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar Malaki 4:2 Vi blir aldrig färdiga med frågan om hälsa, helande och helbrägdagörelse. Det fortsätter att vara en tung lyftesten, det förblir en källa till diskussion på knivseggen och få saker skadar relationer så djupt som överdrifter och ohållbara Continue Reading