Hem

Välkommen till mitt cyberhem

Välkommen till mitt ”cyberhem” och detta nav av information för mina synliga aktiviteter online. Jag har varit aktiv online sedan så långt tillbaka som 1997 och successivt har fler och fler olika forum fått bidrag i blogginlägg, youtube-videor och många andra sajter. Det blev nödvändigt att sammanföra dem till en central plats för att vara lättare att nå. Här är allt sammanlänkat.

Via länkarna når du det mesta jag gör. Grupper på Facebook och många videon på Youtube. Dikter och andra texter på Poeter.se. Härifrån kan du komma åt det mesta av det vi är involverade i runt om i världen. Varmt välkommen. En internationell bibelläsningsplan pågår i mer än 10 länder och 12 språk och expanderar snabbt.

Min historia

Jag har haft ett omväxlande och erfarenhetsrikt liv som har spänt över olika utmaningar på flera språk i olika kulturer och i många länder. Jag har mött många människor och deras livsöden och framför allt har jag delat Guds ord med många människor som idag är mina vänner på flera kontinenter. Grundbulten i mitt liv har varit baserad på att jag är en förlorad son som har funnit hem, flera gånger. Läs mer….

Mitt uppdrag

Jag bor nu i England men mitt missionsfält är överallt dit Internet når. Det är därför du läser detta som en introduktion till min hemsida. Guds ord bär inga boor, Internet har skapat möjligheter som ingen kunde ana för bara femtio år sedan. Så mina texter och videostunder når till Indien och Pakistan, till Australien och Nya Zealand, till Tanzania och Zambia, Uganda och Kenya, till USA och Canada, till Chile och Sverige, till Norge och Finland, kort sagt: överallt dit där solen ännu når. Till män och kvinnor som alla håller före att Guds ord är sanning. Till människor som ofta är andligt hemlösa och förvirrade av varje ny lärans vind.
Läs mer…

Mina meriter

Av sånt som den här världen uppskattar mest: akademiska grader och titlar, har jag i princip inga. Har visserligen en CRK, dvs Certificate of Relious Knowledge från Bible Training Institute i Glasgow, som närmast motsvarar religionslärarbehörighet i det brittiska skolsystemet, men det kommer man inte långt med. Därtill kan läggas Pastorsutbildning i Svenska Baptistsamfundet där jag ordinerades 1971 i juni i Uppsala. Läs mer…