Mina meriter

Av sånt som världen uppskattar mest: akademiska grader och titlar, har jag i princip inga. Har visserligen en CRK, dvs Certificate of Religous Knowledge från Bible Training Institute i Glasgow, som närmast motsvarar religionslärarbehörighet i det brittiska skolsystemet, men det kommer man inte långt med. Därtill kan läggas Pastorsutbildning i Svenska Baptistsamfundet där jag ordinerades 1971 i juni i Uppsala. 

Tio poäng från Göteborgs Universitet i Personalutveckling och Utbildningsplanering finns. Dessutom är jag utbildad hästkusk, körkarl, utbildad kock, utbildad vårdare. 

Har ett rätt digert arbete bakom mig med ett antal utgivna böcker. Fast inga kioskvältare direkt. Den mesta boken hette ”Människa vart tog du vägen” och kom ut inför valet 79. Sålde ca 17000 ex på tre månader.

Brukar säga att jag har varit lärling i alla yrken, men aldrig blev mästare i något. När jag får påpekanden om att jag har provat så många yrken och bytt jobb så ofta och uppenbarligen är en flyktig karaktär försvarar jag mig med att ”Det samlas ingen mossa på en rullande sten.” Och inte minst: med insikten att om jag i höjdhopp stannade vid 160, så är det ingen mening att hoppa över det femhundra gånger till, utan dags att testa tresteg eller diskus. Världen är väldig, stor och rik. Varför bara leva på ytterkanten av några fragment?

Utgivna böcker är till dags dato:

 • Gud, Jehova och hans vittnen
 • Människa vart tog du vägen
 • Jag tror därför talar jag
 • Hur mår familjen
 • Förstår du vad du läser
 • Visionen Vägen och Vandraren
 • Hjärteblod på rymmen

Tillgängliga på Amazon sedan 2021:

 • ”Ledtrådar” Om det som skall till innan man är lämplig som ledarmaterial.

Och på engelska:

 • “Two books, one story” Om det samstämmiga vittnesbördet mellan bibeln och skapelsen
 • “Adam, there is a glitch in your Fig Leaf” Guds sökande efter män som är mer än av maskulint kön
 • “Adam, let go of your Fig Leaf, there is a Storm brewing.” Fristående uppföljare till föregående.

För de sistnämnda böckerna på Amazon hittar du även mer info här på sidan.

Teddy Donobauer, Doncaster