Mitt uppdrag

När jag första gången förstod skillnaden mellan den kristna tron, som en av många möjliga religioner, och det liv som Kristus själv erbjuder var jag fortfarande ung. Nu är jag på god väg att bli gammal och det som jag började lära mig för 55 år sedan har alltmer kommit att fylla mitt liv och göra allt annat av sekundärt intresse. (Under många år slog jag dock dövörat till allt sådant. Min förlust, men också det mörkrum i vilket jag har framkallats till den jag idag är.)

Som de flestas erfarenhet som uppnått någon ålder så har livet varit en berg-och-dal bana. Små triumfer och stora nederlag, långsamma lärande kurvor och smärtsamma uppvaknanden har avlöst dagar av glädje och år av tillfredsställelse. Via översamfundsliga utbildningar i England och Skottland, samt det samfundsegna Betelseminariet i Stockholm (på den tiden det ännu fanns baptister) blev jag utrustad med en del kunskaper som jag använt i en ständig strävan att förstå det liv som är möjligt i Kristus Jesus. Och att ge det vidare.

Jag har haft förmånen att undervisa på bibelskolor och i församlingar av alla olika slag över stora delar av världen. Det finns ett sånt där ord som kan göra ont: ”De som kan de gör, de som tror att de kan undervisar andra”. Ett snällare sätt att säga det är att ”man lär så länge man undervisar”. Mitt intresse för titulatur är nästan obefintligt men om jag har någon särskild gåva så lutar det åt förmågan att förmedla, undervisa och klargöra innebörden i Guds Ord, den samlade Bibeln. Men om man hårdrar betydelsen av ’lärare’ till ”Den som förmår eleverna att göra det han säger” så har jag långt kvar. Men jag har inte gett upp försöken att vara både sann och tydlig om det som jag är mer och mer övertygad om. Det gör mig per automatik till en ”konservativ bibeltroende människa”.

Över åren har jag ofta stött på ’etikettraseriet”. Vilket samfund tillhör du? Vilken reformert teolog är din ’guru’. Var har du din hemvist? Mitt varierande svar har alltid haft samma kärna: Kristus kom inte för att skapa en religion, en teologi eller ett samfund. Efter över femtio år av umgänge med bibeln har jag inte lyckats hitta ett enda av dessa tre begrepp så att jag skulle vara förpliktad att avgränsa mitt umgänge på grund av någon av dessa. Bekänner du dig till Jesus Kristus som din Frälsare och Herre är jag din broder.

Är Kristus delad? Mitt svar är ett rungande och kristallklart nej. Det Gud har sammanfogat skall människan inte åtskilja. Så jag går dit som vinden blåser mig och göra över allt detsamma: predikar Kristus och hans fullkomlighet, uppmuntrar och entusiasmerar människor till att återupptäcka Guds hela ord för hela livet överallt i världen under alla tider. 

Jag bor nu i England men mitt missionsfält är överallt dit Internet når. Det är därför du läser detta som en introduktion till min hemsida. Guds ord bär inga boor, Internet har skapat möjligheter som ingen kunde ana för bara femtio år sedan. Så mina texter och videostunder når till Indien och Pakistan, till Australien och Nya Zealand, till Tanzania och Zambia, Uganda och Kenya, till USA och Canada, till Chile och Sverige, till Norge och Finland, kort sagt: överallt dit där solen ännu når. Till män och kvinnor som alla håller före att Guds ord är sanning. Till människor som ofta är andligt hemlösa och förvirrade av varje ny lärans vind. Till människor som har smakat och sett att Herren är god, men som aldrig tröttnat på att vara lärande. Den som slutar lära sig något nytt stagnerar och försuras inifrån.

Om jag hade resurser skulle jag fara till många platser. De resurser jag nu har är dock nog för det som jag kan göra nu: det som du möter på den här hemsidan.

Du är hjärtligt välkommen.

Teddy Donobauer