Övrigt material

Här hittar du material som du kan beställa som PDF. Beställningsinformation finner du längre ned. Det finns material både på svenska och engelska.

SVENSKA

Att försvara kristen tro

En serie texter inom ramen för apologetiken.

Under en tid bidrog jag mer eller mindre regelbundet med inlägg till Svenska Apologetiksällskapet. Texterna återges här sådana de skrevs. När tro och vetenskap möts, när humanism och naturalism möter tron och uppenbarelsen utgör grundtemat i de flesta av texterna. Människans självförhärligande är det mörka moln ur vilket hoppets regnbåge formas.

55 A4-sidor.

Jag tror, därför talar jag

1983 skrev jag en avhandling om Bibelsynsfrågan på svenska. Då fanns det ännu en tydlig strid om hur Guds ord uppfattas. Frågan om vilken Bibelsyn man har hamnar i ett av två möjliga läger. I det ena diket står de som överbetonar det skrivna Ordet i det andra de som håller det upplevda Ordet för det rätta.

Den Bibelsyn man har återspeglar sig direkt och entydigt i det församlingsliv som drivs av bibelsynen. Allt  liv och all förkunnelse genomsyras av ens bibelsyn även om man inte har en aning om vad den är. Jag gjorde ett försök att tydliggöra valmöjligheterna och konsekvenserna.

Om möjligt är frågan ännu mer brännande idag, men veden är blöt.

139 A4-sidor.

Gud, Jehova och hans vittnen

Min första bok skriven redan 1977 handlade om Jehovas vittnens doktriner och historia. Ursprungligen var detta en respons på en församlings begäran om ”något att sätta i händerna på Guds folk när JV knackar på”. Den skrevs redan 1975 och kom att ingå i en serie reportage böcker utgivna på det som då var  Evangeliipress, sedermera Marcus förlag.

Huvudsakligen avhandlas deras teologiska villfarelse med betoning på deras oförmåga att ”förstå vare sig skrifterna eller Guds kraft.” Till klartext om Treenigheten och Jesus sanna Gudom är boken skriven. Det som har hänt sedan dess inom Sällskapet Vakttornet har ändrat en del i deras utsagor och beteenden, men grunden: deras instabila teologi, är den samma idag.

72 A4-sidor.

ENGELSKA

Sola Scriptura

This English text was prompted by the fact that almost everyone who claims to hold on to the “Bible alone” in the next breath shows with what filters and prejudices they read the same Bible. It depends on the intellectual structures of thought that the reader brings with him when he comes to the Holy Scriptures. Letting only the scripture speak is not possible, simply because the text alone does not stand on its own two feet. It is a product of a vital and active “Inspirer” who wants to participate with those who want to understand what they read. The Bible is the only book that you must read together with the Author of every word in it. The term “Scripture alone” must thus be understood on the basis that Scripture never claims that the written text alone is enough. Typically Jesus spoke to those who were the first adamant adherers to the doctrine of “Scripture Alone” by saying: “You know neither the scriptures nor the power of God.”

69 A4-sidor.

Jonah Go

Jonah Go is a condensed commentary on the Book of Jonah. The book of Jonah fares no better in the hands of the critics than the man that was beaten down on the road to Samaria. Most important people passed him by. Mercy was shown from unexpected quarter. It is a story attested to by Jesus for a specific reason. If Jonah is untrue to real life then so is the Resurrection of Christ. Jonah vividly portrays a not unknown or uncommon character in the community of faith. A greater heart for pot-plants than for people.  And the fundamental fact “that in His judgment God always remembers Mercy.”

He is a cousin to the Prodigal son. Jonah also had to go to a lost place to find that he also was lost himself.

27 A4-sidor.

Hur att beställa PDF-materialet

1) Välj de pdf du vill beställa.
2) Gör en liten donation på 150 SEK eller 12 GBP.
3) Lägg din order i formuläret nedan.
4) Vi mailar dig ditt material.

OBS: När du har gjort din beställning och det kommer in nytt material här så kommer vi att maila dem också utan någon extra gåva.

1) Välj dina PDF

Tre val: 1) Alla, 2) Endast svenska, 3) Endast engelska.

2) Ge oss en gåva

BETALNINGSINFORMATION

Vänligen notera din betalning med:

1) ALLA+[förnamn]+[första bokstav i efternamn]
2) SVE+[förnamn]+[första bokstav i efternamn]
3) ENG+[förnamn]+[första bokstav i efternamn]

Exemplevis för alla pdf till Teddy Donobauer: ALLATeddyD

ENGELSKT KONTOT
Till: 
Bjorn Donobauer
Notering: *info ovan
Bank: Santander
Sort code: 090129
Kontonummer: 19632764
BIC: ABBYGB2LXXX
IBAN: GB33 ABBY 0901 2919 6327 64

SVENSKT KONTO
Till: 
Björn Donobauer
Notering: * info ovan
Bank: Swedbank
Clearingnummer: 8105-9
Kontonummer: 003867725-8
BIC: SWEDSESS
IBAN: SE 508 0000 810 5900 368 772 58

3) Lägg din order

Orderformulär
Ange datum enligt åååå/mm/dd
Samma som du skrev vid gåvan

4) Vi mailar dig

Så snart vi har stämt av bankkonto mot din order så mailar vi dig det material du beställt.