Det där med att fasta

DET HÄR SOM KALLAS ”FASTA”

UPPLAGT AV TEDDY DONOBAUER 10 januari 2023

Du hade inte automatiskt en klar uppfattning om vad fasta betyder? Oroa dig inte, de flesta av oss, inklusive mig själv, vet väldigt lite om det när det gäller verklig erfarenhet. Men eftersom det inte sällan nämns i skrifterna, inte minst av det nya förbundet, kan det löna sig att ta en titt på frågan. Särskilt eftersom fasta är en del av ”hälsodyrkansscenen” på andra håll i världen. Där är det en del av de processer som kallas att bli vältränad. Motsatsen till att vara tjock och olämplig, helt klart. Detox är ett ord som ofta förknippas med fasta, en fasta som lättar upp kroppen genom att gradvis tvätta ur den mängd avfall som finns i tarmarna. Ett snabbt sätt att gå ner i vikt är att fasta och dricka mycket vatten för att tvätta bort skräpet inuti.

Men de heliga skrifterna handlar aldrig bara om kroppen. I själva verket är det företräde som vår moderna tid ger kroppens behov en total omkastning av allt som Guds ord faktiskt förkunnar.

Låt mig teckna en skissartad bild av frågan om fasta som den fortsätter att utvecklas i Bibelns nya förbunds vittnesbörd.

Ingressen till Jesus Immanuels födelse är en kvinna som tillbringade sina mesta levnadsår år med att tjäna Gud i böner och fasta inom ramen för de sista skälvande ögonblicken i det förra förbundet mellan Gud och Israel. Profetissa kallas hon för att Hon tackade Herren och talade om honom (barnet i Marias moderliv) till alla som väntade på återlösningen i Jerusalem.”

Lägg märke till och notera sambandet mellan ”profetissa, fasta och bön”. Arbetet med att förkunna och tillämpa Guds ord är kopplat till de medvetna aktiviteterna bön och fasta. Bön börjar alltid med insikten om att livet på jorden inte är den enda parametern av betydelse, därav ”Vår Fader som är i himlen”. Ingen bön är möjlig om den inte överskrider här och nu, den fysiska och naturliga världen av möss och människor. Bön är den uppåtgående lågan från de brinnande buskarna till den som lever i ett oåtkomligt ljus. Den mindre lågan är en gnista från den stora glöden. Bönerna föds i hjärtat av den av Gud kallade och överröstar ibland hela kroppens liv, det är då fastan börjar. När anden är villig är köttet ofta svagt och satt åt sidan. Vi spenderar mycket av vår tid på att antingen laga mat, äta mat eller smälta mat. Oron inför vår nästa måltid är en del av drivkraften bakom våra arbetstider, våra akademiska ambitioner, våra investeringar i oändliga timmar av aktiviteter för att hålla oss vid liv: fysiskt!

Våra prioriteringar syns

Vi är väl medvetna om att det finns mycket lite motsvarande oro för det andliga välbefinnandet. Den tid som investeras i bön och fasta är bara ett fragment i jämförelse. Tillkännage ett bönemöte och inte många samlas till det. Tillkännage ett seminarium om fasta och alla som kommer förväntar sig åtminstone kaffe och kladdkaka för att skölja ner det. Ingen mat? Inget halleluja! Kroppens omistliga behov har företräde som en självklarhet. Och det ständiga bruset från vår ämnesomsättning och kravet att ha en full mage hela tiden anses vara ett bevis på att vi är välvårdade och gudomligt välsignade. Men är det verkligen ett hälsotecken?

Knappt har Fadern talat och bekräftat sin Son inför mänskliga vittnen, och utsett Jesus som den i vilken den evige Guden har välbehag, utan att Guds Ande leder frälsaren till öknen där han sedan fastar i fyrtio dagar. Notera avsiktligt! Hur denna fasta gick till vet vi inte. Men vi vet att det var ett medel med ett mycket specifikt mål: och efter fastan var han hungrig, och Satan kom till honom och sa: Hur kommer det sig att du kan kalla dig själv Guds Son när du inte ens har mat till äta?” Det underliggande antagandet är att en man definieras av sin rätt att konsumera och sin förmåga att alltid vara välnärd. Det är detsamma som att jämställa den fysiska verkligheten med människovärde. ”Du är vad du har råd att konsumera.”

Men Satan är en lögnare från början. Och ingenting kunde vara mer meningsfullt än det svar som Jesus gav på det mycket avskyvärda förslaget att människan definieras av sin tillgång till mat: Men det står skrivet: Människan ska inte leva av bara bröd utan av varje ord från Guds mun .” Livet för Guds barn är inte bara fysiskt, i själva verket är och måste det fysiska underordnas det andliga.

Något tydligare uttalande om det kan inte göras som när Jesus har påbörjat sina tre år av offentligt arbete och ”nödgas” träffa en viss illa ansedd kvinna vid en brunn i Samarien. De tolv lärjungarna travar iväg till byn för att köpa mat till de tretton som utgör deras antal. Vid deras återkomst är kvinnan precis redo att gå till byn för att väcka sina medmänniskor att komma och se den enda mannen Som har berättat för mig allt jag någonsin har gjort, är han inte Messias?” Hela samtalet mellan Messias och kvinnan handlade om törst och tillfredsställelse, och kontrasterade det ständigt upprepade intaget av mat och dryck, aldrig i slutändan tillfredsställande, utan alltid bara av temporär karaktär, med ett djupare drickande av ett det sanna livets vatten. Ett vatten som inte bara skulle tillfredsställa de törstiga utan också bli en källa inuti dem för att vara till för andra också.. Den som dricker av detta vatten i honom/henne, det kommer att bli en flod av liv som rinner ut.” Ett eko av ett löfte som Gud gav till sitt folk under det gamla förbundet: Lyssna alla som är törstiga, kom till vattnet, och ni som är utan medel kommer och köper bröd och äter. Kom och köp vin och mjölk, utan pengar och utan kostnad. Varför spenderar du pengar för det som inte är bröd, och din lön för det som inte är mättande? Lyssna noga på mig och ät det som är gott och gläd dig i överflöd.”

Guds son sammanfattar förhållandet mellan de kroppsliga behoven och människans andliga substans på detta sätt: Jag har mat att äta som du (ännu) inte vet något om. Min mat, min näring, är att göra hans vilja som har sänt mig.” Det är helt osant att människan måste äta tre måltider och två mellanmål om dagen för att överleva. Om inte mänskligheten matar den andliga människan inuti det fysiska skalet kan ingen mat ge liv mer än på en grundläggande djurnivå. Var inte sådan oro för den yttre människan att du faller i olika frestelser.” Människor kommer att döda för mat, mödrar kommer att äta sin avkomma och råna till och med efterbörden om de pressas bortom uthållighetens gränser, men även under sådana ödesdigra omständigheter kommer de inte att vända sig till Gud för det enda de behöver mest av allt: befrielse.

Att äta och ha överflöd i ett land som flödar av mjölk och honung är själva grunden för den fysiska existensen, men detta överflöd är helt beroende av förhållandet mellan människorna i det givna utlovade landet och Givaren och löftesskaparen. Kliv ut ur det beroendet, dyrka jorden och ignorera himlen, och brödtråget kommer att vara tomt, skafferierna barskrapade, och fälten kommer att ge magra skördar och svälten kommer att frodas i själva brödhuset. Om och om igen genom förlossningens historia berättas denna historia. Och dagens andliga fattigdom mitt i ett överflöd av konsumtion, är en mager själ som står i direkt motsats till uppfyllandet av varje fysiskt behov. Den alarmerande ökningen av fysisk fetma är den exakta baksidan av den andliga svälten. Människor äter och dricker och reser sig upp för att leka, precis som på Noas dagar, utan en aning om den förestående undergången. Efter att ha gjort sin mage till den enda Gud de tillber har de brutit mot det första budet och är därför skyldiga till att bryta mot hela lagen. Och välsignelserna som utlovats av Skaparen har tagits bort från själva Guds gåvor.

Apostlarna var väl medvetna om problemet med mat. En viktig fråga om oregerligt beteende i församlingen i Korinth innebar att ”agapae-fester” övergick från gemenskapsm¨ltid till frosseri, från nattvard till segregation mellan troende på grund av orättvis fördelning av medel för livets goda. Att inte veta skillnaden mellan vanlig mat och andlig mat ledde till och med till fylleri och sjukdom, för vissa till och med till döden. Och kärleksfesten vändes till sin motsats och urskillningen av vad som tillhör Herren och vad som är vardagligt gick förlorat. Apostelns förmaning är anmärkningsvärd. När ni därför träffas, är det inte för att äta Herrens måltid, ty när ni äter äter var och en sin egen måltid först; och en är hungrig och en annan är full. Vad? har ni inga hus att äta och dricka i? Eller föraktar du Guds kyrka och skämmer ut dem som inte har något? Vad ska jag säga till dig? Ska jag berömma dig?” ”Men låt en man rannsaka sig själv och så låt honom äta av brödet och dricka bägaren. Ty den som äter och dricker, han äter och dricker en dom över sig själv, om han inte rätt urskiljer kroppen. Därför är någon av er svag och sjuk, och många sover.”

Aposteln visste hur han skulle hantera sin livssituation i både överskott och underskott. Att ta emot överflöd utan girighet och att acceptera stram brist utan att klaga. Att i allt lära sig att tacka och uppskatta gudsfruktan med belåtenhet som en ovanlig nåd. Jag har lärt mig att ha mycket och ha lite, jag har inte saknat det jag behövde, när jag behövde det.” Gudsfruktan med förnöjsamhet är en stor vinning.

Men att svälta på grund av brist på mat eller yttre nöd är inte fasta. Fasta är inte bara en fråga om att inte ha någon mat, utan snarare att ha nog att äta men av någon högre anledning att avstå från det. ”Magkänslan” är aldrig andens röst. Den är naturens krav på världen! Indikationen är då att det finns saker av rättmätig och legitim karaktär som ibland måste ge vika för det som är bättre. Mat är inte fel att äta, inte synd. Det du tar emot med tacksägelse helgas genom nåden och tacksamheten och gör den tjänlig.”  Men om du har slutat leva för att äta, äter du inte längre för att leva.

Men att göra sin mage till sin Gud är synd . ”Ty många vandrar, om vilka jag ofta har berättat för er och nu säger er till och med med gråt, att de är fiender till Kristi kors, deras slut är undergång, deras ende Gud är deras aptit och de berömma sig av det som är skamligt. och rikta sina sinnen endast på jordiska ting.” Undvik sådana män..

Jag började med att peka på Anna som förutsåg Herren i bön och fasta. Jag berörde kort förberedelsen av Guds son innan jag mötte frestaren med en fasta i fyrtio dagar. Jag skulle fortsätta att tala om fasta som ett sätt att så stämma in på Guds röst att olika utmaningar i det kristna livet kan mötas med tillräcklig andlig styrka. Dessa saker (demoner) kan inte kastas ut annat än genom bön och fasta.” Församlingen i kaos och olösta svårigheter fastar för att tydligare höra Guds ord inom sig. Se hur kyrkan i Antiokia sökte Herrens ord för dess nästa ledarskapsutveckling. Medan församlingens ledning tjänade Herren, bad och fastade, sade den helige Ande till dem: avskilj åt mig Paulus och Barnabas för det arbete som jag har kallat dem till.” Och när de hade bett och fastat hade saker och ting fastnat i deras kollektiva sinne till full överenskommelse: de kunde nu riktigt och enhälligt säga: Den helige Ande och vi har bestämt! Som i ett annat sammanhang kunde de församlade apostlarna sammanfatta sina överväganden: Det föreföll oss och den Helige Ande bra att inte lägga någon större börda på er än dessa nödvändiga saker.”

Fasta är ett avsiktligt brytande av kroppens normala strypgrepp över anden. Det handlar inte om att ” avhålla sig från mat ” utan snarare om att erhålla ökad andlig styrka” , att stänga ute det normala bruset av ämnesomsättning och jordiska bekymmer för nästa måltid, till förmån för att höra bättre och tydligare det som är i andliga riket. Det finns saker som örat inte kan höra över mullret i den matsmältande magen. Andens genombrott genom köttets mångfaldiga slöjor åtföljs och förbereds faktiskt av det avsiktliga offret av de goda sakerna till förmån för det bättre. Ett exempel på detta skulle vara händelsen hos Marta och Maria, Lasarus systrar. Martha lagar mat till kroppen, sysselsätter sig mest och kanske lite för mycket med de fysiska behoven hos sin firade gäst. Maria gör sitt tills hon känner att hon har gjort sitt och sätter sig sedan vid Jesu fötter. Frälsarens ord förringar inte det fysiska utan upphöjer det andliga: Marta, Marta, du har tagit på dig mycket arbete, men allt detta är inte av yttersta nödvändighet, Maria har valt den bättre delen.”

Fastan är en förlorad del av individens och kyrkans liv. Återkomsten av ett behov av det kommer åter att kunna utrusta kyrkan med insikt och riktning, syfte och styrka. Den press som kyrkan känner mer och mer i dessa sista dagar kommer att få oss att återupptäcka de gamla vapen som Gud gett oss i forna tider. Fasta ska inte på något sätt göras för att imponera på människor, utan för att låta Guds ande göra intryck i vår fysiska varelse. Att tillåta anden i oss att överensstämma med Guds Ande om det liv som finns i köttet och i världen men varken är av världen eller av köttet. Fasta gör inte intryck på Gud och bör inte heller användas för att imponera på människor. Den kommer dock, om den används rätt och måttfullt, göra djupa intryck på den inre människan. Och när individen är upprättad till en balans mellan ”ut och insida” kommer kyrkan åter att vara en armé som är stark nog att stå emot fienden och kunna hålla fast vad Gud har gett den lilla hjorden.

Teddy Donobauer, Doncaster 10 januari 2023

PS I alla tider av förföljelse är matberövandet en av fiendens första metoder för att tvinga helgonet till det krävda förnekandet av sin Herre. De som har tränat sig genom att fasta att livnära sig på Guds ord kan inte skrämmas till förräderi genom att berövas mat. De kommer att förvandla bristen till kraft genom den Guds rustning som kan nås genom avsiktlig fasta. Att bräcka underskottets vapen ur tyrannens hand genom att lära sig att fasta kanske inte räddar det fysiska livet. Men det kommer att skydda och bevara det andliga. Och då det är alldeles sant att ”Här har vi ingen stadigvarande hemvist, så är kroppen sekundär. Det som spelar avgörande roll är det eviga livet bortom kropparnas trånga visthusbudar.

Relaterade inlägg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.