”Jag är född sådan.”

Människans historia är en uppvisning i konsten att skylla ifrån sig på någon annan. Att ursäkta sina handlingar , uppsåt och tankar med en myriad av undanflykter och undanglidningar från grundämnet. Den mest kritiskt viktiga utgångspunkten är svaret på frågan: ”Vem är jag”. Det går före frågan: ”Vad är jag.” Fortsätt läsa