Församlingen – Kropp eller sällskap? 1 / 7: Andligt kroppsmedvetande

Det är himmelsvid skillnad mellan förening och gemenskap i en kropp. En av tidens största myter är föreställningen att medlemskap i ett sällskap är delaktighet i en levande kropp. Denna serie är sammansatt av två serier på samma tema, församlingen som kropp. De två första delarna är en serie, om Fortsätt läsa