Församlingen – Kropp eller sällskap 6 / 7: Huvudet ger tillväxten.

Den organiska gemenskapen växer genom och samtida med hela kroppen. Denna serie är sammansatt av två serier på samma tema, församlingen som kropp. De två första delarna är en serie, om andligt kroppsmedvetande, och sedan följer del tre till och med fem, om församlingen. Denna video spelades in på Facebook Fortsätt läsa

Församlingen – Kropp eller sällskap 5 / 7: Kroppen och huvudet.

Vi var aldrig ännu sett en gemenskap som låter Gud vara Gud och människan människa. Om Kristus är insatt som huvud varför är så mycket huvudlös religion så vanlig? Denna serie är sammansatt av två serier på samma tema, församlingen som kropp. De två första delarna är en serie, om Fortsätt läsa

Församlingen – Kropp eller sällskap? 4 / 7: Älska varandra!

Hur definieras Guds kärlek, och varemot avgränsar den? Denna serie är sammansatt av två serier på samma tema, församlingen som kropp. De två första delarna är en serie, om andligt kroppsmedvetande, och sedan följer del tre till och med fem, om församlingen. Denna video spelades in på Facebook den 12 Fortsätt läsa

Församlingen – Kropp eller sällskap 3 / 7: Leva i urskiljningens gåva.

Hur testas äkthet och överlåtelse? Denna serie är sammansatt av två serier på samma tema, församlingen som kropp. De två första delarna är en serie, om andligt kroppsmedvetande, och sedan följer del tre till och med fem, om församlingen. Denna video spelades in på Facebook den 11 februari 2019. Teddy Fortsätt läsa

Församlingen – Kropp eller sällskap? 2 / 7: Pröva allt!

Förening eller förenade? Intressegemenskap är en begränsad enfråge sammanslutning. Men koinonia är en helt annan form av deltagande. Denna serie är sammansatt av två serier på samma tema, församlingen som kropp. De två första delarna är en serie, om andligt kroppsmedvetande, och sedan följer del tre till och med fem, Fortsätt läsa

Församlingen – Kropp eller sällskap? 1 / 7: Andligt kroppsmedvetande

Det är himmelsvid skillnad mellan förening och gemenskap i en kropp. En av tidens största myter är föreställningen att medlemskap i ett sällskap är delaktighet i en levande kropp. Denna serie är sammansatt av två serier på samma tema, församlingen som kropp. De två första delarna är en serie, om Fortsätt läsa