Församlingen – Kropp eller sällskap 3 / 7: Leva i urskiljningens gåva.

Hur testas äkthet och överlåtelse? Denna serie är sammansatt av två serier på samma tema, församlingen som kropp. De två första delarna är en serie, om andligt kroppsmedvetande, och sedan följer del tre till och med fem, om församlingen. Denna video spelades in på Facebook den 11 februari 2019. Teddy Fortsätt läsa