Ordet och Lammet hör ihop“Den nya sången till Lammet

Och de sjöng en ny sång: ”Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, för du har blivit slaktad, och med ditt blod har du friköpt människor åt Gud av alla stammar och språk och länder och folk. “

”Lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten, rikedomen, visheten,kraften, äran, härligheten och lovsången!”

Det är en oerhörd missgärning att skilja Lammet från Ordet. Ordet utan Lammet är den som “bor I ett ljus dit ingen kan nå”. Det vore som att vilja umgås med ett otämjt lejon. Det är Lammet i Lejonet som gör Gud trygg i all hans förfärande helighet. Vår Gud är en förtärande eld och som sådan är Han föremål för både beundran och underdånighet. Men att vi ens kan nalkas hans tron beror uteslutande på Lammet vars blod utplånar allt det som Guds helighet skulle utplåna vid ett möte på fel sida om Golgata.

Det som gäller för mötet med Gud borde också gälla för varje möte med Guds ord. Men så är ju inte fallet om man ser på det som idag förkunnas. Från de högsta ledarskapen för kyrkor och samfund flyter en respektlöshet för Ordet som bara kan liknas vid en asiatisk flod full av allt som aldrig borde tillåtas hamna i ett levande vatten. (Jag har sett den oheliga Gangesfloden..) Att framföra försvar för beteenden som går direkt emot Guds ords entydiga undervisning utan en enda skammens rodnad på någon kind är legio idag. Och bland dem som ännu sitter i bänkarna hörs bara svaga protester mot den uppsåtliga förförelsen de är utsatta för. Det är mycket lättare att förföra människor än att få dem att inse att det är just det de är.

Ordet och Lammet
Det som sker när du håller ihop dessa två är fascinerande.
Du kommer aldrig mera att betrakta Bibeln som 40 olika människors verk. Lika lite som att du anser att hundra stuprör innehåller olika slag av vatten. Guds Ande är den egentlige författaren.
Du kommer aldrig mer att nöja dig med enstaka bibelord tagna ur sitt sammanhang. Lika lite som att du betraktar varje hår av ull som en fristående enhet från lammet.
Du kommer att fråga efter lammets anatomi innan du går loss med en slaktkniv.
Dess skelett motsvarar ramberättelsen från Adam till Abraham till Josua till David till den andre Adam och slutar inte förrän den siste Adams söner och döttrar står inför en vit tron tillsammans med människor ur alla folk tungomål och stammar.
Du kommer att fråga dig hur ser dess blodomlopp ut. Och du blir snart varse att Lammets blod är försoningsblodet.
Du kommer att vilja förstå dig på dess nervsystem. Och blir strax varse vad kärlek är.
Du kommer att finna att en hel del av det som står i ordet är till för dess eget bruk innan det slaktas. Det finns delar av lammet som ingen normalt äter, men de var behövda medan lammet bara var ett lamm.
Du kommer att varsebli att man inte kan äta lammet med skinnet och ullen på.
Att så mycket förkunnelse låter så luddig beror på att predikanten själv tuggar ull men inte har nått fram till “att rätt dela sanningen ord.” Att prata med ull i mun ger inget gripbart och tydligt budskap och mättar ingen. Lika lite kan ett plastsvärd blotta hjärtats innersta ord och tankar.
Du kommer att finna ett tarmsystem som tömmer Lammet på ”avfall och avskräde”. Det är det som bränns upp efter slakt. Det pekar på den vrede som vilar över dem som älskar vad orätt är.

Köttberget
Vi hade för många år sedan ett köttberg i lager i svenska fryshus. När man ville bli av med detta berg sågades det frysta köttet till lagom portionsbitar med en näst intill total likgiltighet för de aktuella djurens anatomi. Något liknande pågår I talarstolarna på allt för många håll. Det är inte konstigt att “mitt folk går under i brist på kunskap.” I andligt avseende kan det inte finnas några vegetarianer.

Det var Timoteus andlige far, Paulus, som gav instruktionerna: “Påminn om detta och uppmana dem allvarligt inför Gud att inte strida om ord. Det gör ingen nytta utan bryter bara ner dem som lyssnar. Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud, som en arbetare som inte behöver skämmas utan rätt delar sanningens ord.

Att rätt dela är det grekiska ordet “orthotomeo” och betyder “skära rätta snitt.” Det är en term från dåtidens slakthus. Har man inte “Se Guds Lamm, som borttager världens synd” för ögonen har man heller inte förstått att detta Lamm är slaktat från världens begynnelse. Och om man inte får sådan kraftig föda förblir man ett mjölkberoende dibarn. Det berättar både Paulus och Hebreerbrevets författare i klartext. Att de båda har alldeles rätt syns över hela bredden av kyrkolivet.

“Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting som silver eller guld ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder. Nej, det var med Kristi dyrbara blod, som med blodet av ett lamm utan fel och brist. Han var utsedd redan före världens skapelse men har nu i dessa sista tider uppenbarats för er skull. Genom honom tror ni på Gud, som har uppväckt honom från de döda och gett honom härlighet, så att er tro och ert hopp står till Gud. “
“Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun.Som ett lamm som förs bort för att slaktas, som ett får som är tyst inför dem som klipper det, så öppnade han inte sin mun.”

Ordet och Lammet är ett. Det Gud har sammanfogat skall människan inte skilja åt.

Teddy Donobauer Doncaster 10 februari 2023


Relaterade inlägg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.