Församlingen – Kropp eller sällskap? 2 / 7: Pröva allt!

Förening eller förenade? Intressegemenskap är en begränsad enfråge sammanslutning. Men koinonia är en helt annan form av deltagande. Denna serie är sammansatt av två serier på samma tema, församlingen som kropp. De två första delarna är en serie, om andligt kroppsmedvetande, och sedan följer del tre till och med fem, Fortsätt läsa