Soicialistisk kyrkopolitik

Socialismens syn på hur man utplånar kristendomen På diverse olika fronter angriper även den svenska maktapparaten allt som har med kristen tro att göra. Då inryms inte den av socialismen accepterade och genom dess politisering totalt osjälvständiga före detta Svenska Folkkyrkan. Dess roll i framtiden kommer antagligen att säkerställas på Fortsätt läsa